Cyclon Ontvetter Bionet 750ml

Cyclon Bionet is een biologisch afbreekbare ontvetter voor het verwijderen van oliën, vetten, poets- en waxmiddelen. Ideaal voor het reinigen van ketting, crankset, vork, Banden Stuur, zadel, wielen, derailleur, spaken, remmen en kabels. Producteigenschappen: - Biologisch afbreekbaar - Met water vermengbaar - Niet brandbaar - Aangename geur - Niet giftig - Geschikt voor Carbon, Aluminium, kunststof, metaal en Titanium artikelnummer leverancier 20083 Let op: gevaarlijke stoffen Bijtend Signaalwoord Gevaar Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel. Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P280 : Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P310 : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P305+P351+P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.


Voorraad: op voorraad
Artikelnummer: 8713504005991
Merk: OLIE CYCLON BIONET TRIGGE
2e kleur: Onbekend
Dames / heren: Uni
Gewicht (bruto): 840.00
Gewicht (netto): 840.00
Kleur: Blauw
Maat: 750ml
Vragen over dit product?

13,95


Terug
Deel het met uw vrienden!