Olie Motip Exc Carbon Grip Spb 400ml

Uitstekend fixerende werking Vergemakkelijkt de montage Waterafstotend Bestand tegen weersinvloeden Gericht spuitbeeld Hulpmiddel voor de montage van carbon onderdelen. Door de unieke receptuur, een combinatie van lithiumvet en kwartsdeeltjes, heeft carbon grip een voor het monteren van carbon onderdelen uniek fixerende werking. Carbon grip vergemakkelijkt de montage en heeft een gericht spuitbeeld. MoTip Cycling Carbon Grip is waterafstotend en bestand tegen weersinvloeden. Toepassingen: Stuurpen, Zadel, Zadelpen, Bar end Fysische en Chemische Eigenschappen: Inhoud : 400 ml Basis : Lithiumvet met kwartsdeeltjes VOS-gehalte : Circa 85% w/w Kleur : Wit transparant Geur : Karakteristiek Soortelijke massa bij 20°C : 0,94 gr/ml Spuit opbrengst : 1,2 – 1,7 gr/sec. Dampdruk bij 20°C : Circa 3 bar Gebruiksaanwijzing: Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Te behandelen onderdelen voor montage inspuiten. artikelnummer leverancier M000274 Let op: gevaarlijke stoffen Ontvlambaar Acute gezondheidseffecten Milieugevaarlijk Signaalwoord Gevaar Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H315 : Veroorzaakt huidirritatie. H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H222-H229 : Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P102 : Buiten het bereik van kinderen houden. P210 : Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P260 : Spuitnevel niet inademen. P501 : Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften. P410+P412 : Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ºC/122 ºF. Namelijk Aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen) EUH066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Voorraad: op voorraad
Artikelnummer: 8711347204823
Merk: MOTIP
Gewicht (netto): 1.00
Maat: 400ML
Vragen over dit product?

8,95


Terug
Deel het met uw vrienden!