OLIE MOTIP TEFLONSPRAY PTFE SPB 400ML

De spuitbus heeft een goed doseerbare spuitdop Inhoud: 400 ml Motip PTFE Teflon Spray De smeermiddelen van Motip zijn al sinds jaar en dag de meest betrouwbare partner in elke werkplaats. PTFE spray is een smeermiddel op basis van Teflon welke zorgt voor een vloeibare en goed penetrerende smering. Oftewel de smering werkt zich in de draaiende delen en blijft niet aan de buitenzijde plakken. Met name bij het smeren van een fietsketting is dit een absolute must. Tip! Spuit eerst (met mate) de ketting in en laat de spray goed in de schakels trekken. Poets na ca. 15 minuten de ketting aan de buitenzijde weer droog en de ketting is perfect gesmeerd. Hierdoor krijgt vuil geen kans om aan de buitenzijde te gaan kleven en houdt u de ketting langer schoon. Let op: gevaarlijke stoffen Ontvlambaar Signaalwoord Gevaar Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P102 : Buiten het bereik van kinderen houden. P210 : Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P260 : Spuitnevel niet inademen. P501 : Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften. P410+P412 : Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ºC/122 ºF.


Voorraad: op voorraad
Artikelnummer: 8711347005642
Merk: MOTIP
Gewicht (netto): 0.40
Maat: 400ML
Vragen over dit product?

6,95


Terug